Home

Welkom bij Shantykoor De MoordtZangers

In september 2010 stak een aantal Moordrechtse mannen de koppen bij elkaar om te komen tot de oprichting van een echt Moordrechts shantykoor. Kort daarop was Shantykoor De MoordtZangers geboren. In 2015 hebben we ons eerste lustrum  met een grandioos festival gevierd. Het koor heeft inmiddels ruim 30 leden en samen met een combo bestaande uit drie accordeonisten, twee gitaristen en bespelers van een grote en kleine trom staan De MoordtZangers onder leiding van Jolanda Warmenhoven.

Shantykoor De MoordtZangers kenmerkt zich door een eigen stijl die tot uitdrukking komt door het enthousiasme en plezier waarmee wordt gezongen en in de interactie met het publiek. Bij de repetities is een goed evenwicht gevonden tussen plezier in zingen en muziek maken en hard werken aan kwaliteit bij het optreden. Als shantykoor wordt een liedrepertoire gebracht waarvan de echte werkliederen, de shanty's, een belangrijk onderdeel uitmaken. Daarnaast zijn er ook zeemansliederen en, niet te vergeten, de echte meezingers. Deze combinatie wordt zeer gewaardeerd door velen van onze inmiddels brede groep toebehoorders!

Wij treden graag op in de regio, bij evenementen, in zorg- en wooncentra en bij particuliere feesten. Bij optredens zoekt de dirigent in overleg met de muziekcommissie (en eventueel de gastheer / vrouw) een geschikt repertoire dat ten gehore gebracht gaat worden. Inmiddels zijn we ook te gast op festivals die in de zomer op diverse plaatsen in Nederland worden georganiseerd.

Wij nodigen mannen uit Moordrecht en omgeving (Zuidplas, Gouda, Waddinxveen enz.) uit om kennis te komen maken met ons shantykoor en mee te gaan zingen. Je zult een gezellige club aantreffen, waarbij plezier in zingen wordt gecombineerd met een stuk gezelligheid. Van harte welkom !!
Onze vaste repetitieavond is maandag van 19.30 tot 21.30 uur (eerste avond na de vakantie is 1 augustus) in het oefenlokaal van Harmonie Kunst na de Arbeid, Sportlaan 5 in Moordrecht (naast sporthal de Zuidplas).